[050417] THÔNG BÁO VỀ SOLO CONCERT CỦA GD NĂM 2017

THỜI GIAN: 2017.06.10 (Thứ bảy) 7:30 PM
ĐỊA ĐIỂM: Seoul World Cup Stadium
GIÁ VÉ: ₩ 110,000
NGÀY MỞ BÁN VÉ: 04.13 (Thứ năm) 8PM
VÉ BÁN TẠI: AUCTION

NGUỒN: G-DRAGON@facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *