[140217] TOP trên chương trình SBS “KNN ONE NIGHT”

Trên chương trình KNN ONE NIGHT có một đoạn chia sẻ ngắn về việc TOP (và Kim Junsu của JYJ) nhập ngũ.
Video nhắc tới việc TOP trước khi nhập ngũ đã chia tay GD và Taeyang ra sao, nhận được món quà của Lee Byung Hun và chia sẻ lại những hình ảnh vào ngày TOP nhập ngũ.

NGUỒN: SBS via @gau899

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *