[21-220417] SEUNGRI TẠI THÀNH ĐÔ, TRUNG QUỐC

Vừa qua, Seungri đã tới Thành Đô, Trung Quốc để tham gia vào việc quảng bá cho cơ sở mới của “Monkey Museum” tại Trung Quốc.

Tại sân bay trở về vào ngày 22/4/2017

NGUỒN: như trên ảnh, sin_tung_lee1014, so.steven @weibo thông qua @pandariko, @koreahghetto & @strongoppa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *