[230417] CẬP NHẬT HÌNH ẢNH CỦA T.O.P TRONG QUÂN ĐỘI

Không có hề có thông tin về thời gian chụp bức ảnh hoặc người đăng tải bức ảnh này có quan hệ như thế nào với TOP, nhưng bức ảnh này đã được đăng tải trên mạng. Dường như đây là bức ảnh trong quá trình huấn luyện của TOP trong thời gian huấn luyện tại Yongsan. Người đăng tải bức ảnh này có lẽ đang giúp đỡ TOP chăm sóc ngôi nhà trong khi anh ấy vắng mặt và biết về gia đình của TOP rất rõ.

NGUỒN: seojoungwhun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *