Cảnh báo về việc mua vé concert của BIGBANG tại Seoul

Cảnh báo về việc mua vé concert của BIGBANG tại Seoul.

Trên một trang bán vé không có liên quan tới công ty AVEX và YG Entertainment Japan đã mở bán vé ảo concert và đưa ra những thông tin phát sinh rất rắc rối.
Xin lưu ý rằng những thông tin về concert được tung ra không phải từ YGEX official site cũng như các trang official của các nghệ sĩ đều có thể là giả mạo.
*Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào về buổi concert của BIGBANG tại Seoul vào ngày 26-28/2/2016

Credit: YGEX BIGBANG official site
Vtrans: Sun@BBVN