[BBVN][Vietsub][150915] Ghost: TOP will answer you

  FULL CREDIT IF YOU TAKE THIS OUT OF HERE! Vietnamese Translator : Chun + Sun @ BBVN Timer: luuly0818 + Sun @ BBVN Typsetter + Encoder: trantran @ BBVN Download Mega Utube ———————————————————- Đôi lời của bạn edit:  Đối với mọi người đây có vẻ là Read More …