Tổng hợp các hình ảnh của TOP trong quân đội

CẬP NHẬT NGÀY 17/02/2017

CẬP NHẬT NGÀY 28/02/2017

NGUỒN: KATC.mil.kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *